Aile Danışmanlık

Çalışma Alanlarımız

Aşırıcı Koruyucu Anne Baba

Aktivitelere izin vermeme, sokağa çıkarmama, koruma düşüncesi ile yalnızlaştırma vb..

Aşırı Disiplin ve Baskıcı Tutum

Disiplin sağlamak için şiddete başvurma, kurallara boğma, anne babanın kendi istekleri doğrultusunda çocuğu yönlendirmeye çalışması vb..

Anne Baba Arası Davranış Uyumsuzlukları

Anne-babanın birlikte kural koyup uygulayamaması sonucu çocuğun ebeveyne saygı ve inancını yitirmesi, anne-babanın farklı görüş ve mesajlar vermesi yüzünden çocuğun doğru davranış sergilemekte zorlanması vb..

Çocuk Odaklı Anne Baba Çatışmaları

Çocuk yetiştirme üzerine yaşanan anne-baba kavgalarının neden olduğu huzursuzluk vb..

Çocuk Merkezli Aile Yapısı

Tüm düzen ve yaşam zevklerinin çocuk üzerine kurulması sonucu anne-babanın özel yaşamının kalmaması, çocuğun merkezde olduğunun farkında olması yüzünden aile içinde yaşanan otorite sorunları vb..

Ebeveynlikte Kaygı Problemleri

Loğusalık Depresyonu

Doğum sonrası annenin; yetememe, iyi bir anne olamama, eşi tarafından beğenilmeme gibi anne olma mutluluğunu yaşamasına engel olan kaygılara sahip olması

Anne Baba Arası Rol Karmaşası

Kim anne kim baba bilinememesi, babanın gerekli otoriteyi gösterememesi sonucu bu rolü üstlenen annenin zamanla çocuklarını anne şefkatinden istemeden mahrum etmesi, kimi durumlarda zorbalığa başvurması vb..

Çalışan Anne Baba

Çalışma temposu normalden fazla olan, uzun süre çocuklarından ayrı kalmak zorunda olan anne ve babalara özel danışmanlık. (Çok çalışan ebeveynin çocuğuyla yeterince birlikte olamadığı düşüncesiyle onu gereğinden fazla ödüllendirmesi ya da çocuğun hatalarını görmezden gelme çabası vb..