Boşanmanın çocuklar üzerindeki etkilerini anlayabilmenin ilk yolu boşanma sürecinin nasıl yönetildiğine bakmaktır. Ebeveynlerin dikkat etmesi gereken bazı temel noktalara değinmeden önce bir ön yargının altını çizmekte fayda vardır: boşanma, çocukları mutlak suretle olumsuz etkileyecek diye bir kural yoktur. Bu çocuğunlukla boşanma sürecinin ele alınmasındaki olumsuzluklardan kaynaklanan ve ne yazık ki yaygın olarak kabul gören bir yargıdan ibarettir.

 

Boşanmanın çocuklar üzerindeki etkisini anlamak için boşanmanın kadın ve erkek arasında gerçekleşen hukuki bir mesele olduğunun öncelikle yetişkinler tarafından anlaşılması gerekmektedir. Bu hukuki sürece tabi ki çocuklar da dahil olacaktır; ancak anne ve baba “eş olarak boşanmak” ile “çocukların ebeveyni olmaya devam etme”nin bu sürecin iki farklı parçası olduğunu kavramaları halinde durum pek çok açıdan kolaylaşacaktır.

Boşanmanın çocuklar üzerinde mutlaka olumsuz sonuçlara yol açacağı inancı birden fazla faktöre dayanmaktadır. Boşanmanın, var olan bir durumun değişmesi sebebiyle stresli bir olay olarak değerlendirilmesi makuldür. Ancak boşanma çoğunlukla aile birliğinin, evdeki huzurun zedelendiği ve bu açıdan çocukların bazı temel ihtiyaçlarının giderilemediği bir ortam oluşturduğundan; çocukların daha huzurlu ve ihtiyaçlarının giderildiği bir ortama geçiş yapmaları anlamında olumlu bir adım olarak da görülebilir.

Çocuklar yaşlarına göre değişmekle birlikte boşanma sürecinde farklı tepkiler verebilirler. Henüz oyun çağındaki küçük çocuklar; içe kapanma, üzüntü, uyku ve iştah promlemleri, huzursuzluk gibi daha kendilerine dönük tepkiler verebilirken daha büyük yaş gruplarında; kızgınlık, söz dinlememe, okul reddi, daha küçük yaşlara dönme, arkadaş gruplarında saldırgan davranışlar gibi daha çok başka insanlarla ilişkili tepkiler verebilirler. Bu tepkilerin normal olduğu, çocuğun yeni duruma uyum göstermesi için araç olabilecekleri anlayışı ile yaklaşmak ebeveynler için durumu kolaylaştırabilir. Süresi ve şiddeti artarsa bir uzmandan destek alınabilir.

Unutulmamalıdır ki boşanma ne kadar stresli bir olay olursa olsun uzun vadeli çalışmalar çocukların iyilik halinin evli/ayrı ebeveynlere sahip olmaktan ziyade fiziksel ve ruhsal olarak ihtiyaçlarının giderildiği bir aileye sahip olmaları ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

Her çocuğun duruma verdiği tepki farklıdır, boşanma öncesi danışmanlık almak hem size hem de çocuğunuz için süreci yönetmenize faydalı olacaktır.

Destek almadan önce sorularınızı; pedagogpinarkaya@gmail..com adresine iletebilirsiniz .

Sevgiler Pınar,

Yazar

“İşime, iyi buğday tohumlarını biriktirmiş ve bereketli bir parça toprak bağışlanmış bir köylü gibi başladım. Dilediğim gibi ekip biçecektim. Ama öyle olmadı. Toprağın üstündeki otları ayıkladığımda altın buldum. Otlar çok değerli bir hazineyi saklıyormuş.” “Çocuğu çalıştım. Çocuğun bana verdiklerini aldım ve onları ifade ettim. İşte Montessori Yöntemi budur.” “Çocuğa olan ilgimiz ‘ona bir şeyler öğretme’ hevesiyle değil, ama onun içinde yanan ve zeka denilen ışığın sürekli yanmasını hedefleyerek olmalıdır.” “Çocuğun bedeni, ruhun neşesi sayesinde yaşıyor.” tıpkı Maria Montessori dediği gibi çocuğu çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim.

Yorum Yaz