Nörogelişimsel Bozukluk nedir ?

Nörogelişimsel bozukluklar, çocukluk çağında başlayan beyin gelişim bozukluklarının sorumlusu olan, genetik ya da sonradan edinilmiş biyolojik beyin gelişimi problemleri olarak tanımlanır. Kişinin öğrenme kabiliyetini, sosyal gelişimini ve iletişim becerisini etkileyerek hayatın birçok alanında sorunlara yol açabilir. Bu grup hastalarda depresyon, kaygı bozukluğu gibi psikiyatrik bozukluklar da daha sık görülür, kendisi ve ailesi için ciddi bir yük oluşturur.

Anlıksal Yetiyitimi (Mental Reterdasyon)
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Özgül Öğrenme Güçlüğü Bozuklukları
Tik Bozuklukları
İletişim Bozuklukları

Merkezimize başvuran çocuklarda gelişimsel testler yapıldıktan sonra her çocuğa göre bireysel bir plan oluşturulur.
Çocuklarımız için erken tanı önem taşır.

Yazar

“İşime, iyi buğday tohumlarını biriktirmiş ve bereketli bir parça toprak bağışlanmış bir köylü gibi başladım. Dilediğim gibi ekip biçecektim. Ama öyle olmadı. Toprağın üstündeki otları ayıkladığımda altın buldum. Otlar çok değerli bir hazineyi saklıyormuş.” “Çocuğu çalıştım. Çocuğun bana verdiklerini aldım ve onları ifade ettim. İşte Montessori Yöntemi budur.” “Çocuğa olan ilgimiz ‘ona bir şeyler öğretme’ hevesiyle değil, ama onun içinde yanan ve zeka denilen ışığın sürekli yanmasını hedefleyerek olmalıdır.” “Çocuğun bedeni, ruhun neşesi sayesinde yaşıyor.” tıpkı Maria Montessori dediği gibi çocuğu çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim.

Yorum Yaz