DIR Floortime NEDİR ? DIR® Floortime™ çocukların gelişimsel süreçlerini değerlendirerek, karşılıklı etkileşim yolu ile sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen bir yaklaşımdır. Tipik gelişim gösteren çocuklar ile doğru etkileşim kurmayı, yetişkin çocuk arasındaki duygusal bağı güçlendirmeyi ve oyun arkadaşı olmayı sağladığı gibi, farklı gelişim özelliklerine sahip çocukların bireysel özellikleri ve güçlü yönleri dikkate alınarak değerlendirilmeleri, eğitim ve terapi programlarının planlanması ve uygulanması için çeşitli disiplinlerden uzmanların kullanabileceği bir modeldir.

Otizm Spektrum Bozuklukları,Down Sendromu,Gelişimsel Bozukluklar,iletişim dil ve konuşma ile ilgili zorluklarda uygulanabilir. Gelişimsel (Developmental), Bireysel (Individual) ve Etkileşim Temelli (Relationship based) bir yaklaşım modelidir. Psikodinamik bir bakış açısı ile çocukların nörobiyolojik profillerini, gelişimsel özelliklerini ve çocuk ile etkileşimde bulunan yetişkinin bireysel özelliklerini de dikkate alarak, oyunu terapi yöntemi olarak kullanmak, eğlenirken gelişimsel hedeflere ulaşmak amaçlanır.Çocuk gelişimini önemseyen ebeveynler; çocuklarında otizm spektrum bozukluğu, gelişimsel gerilikler, duygusal ve dürtüsel gibi sorunlar ortaya çıktığı zaman çaresiz kalabiliyorlar. Bu ve bu sorunlara benzer birçok sorun DIR Floortime yöntemi ile tedavi edilebiliyor. Yüksek oranda olumlu sonuç veren bu tedavi yöntemi hakkında detaylı tüm bilgileri sizlerle paylaşalım.

Floortime, DIR Modelinin Temelidir
Floortime, DIR modelinin temelini oluşturan yöntemdir. Diğer tedavi yöntemlerinde olduğu gibi sadece çocuk üzerinden bir tedavi söz konusu değildir. Bu yöntemde farklı gelişimsel zorluklar yaşayan çocuklar ve bu çocukların aileleri hedef alınır. Kapsamlı bir yöntem olarak karşımıza çıkan Floortime çocuğun motor, dil ve bireysel duyu becerilerinin adım adım gelişmesini sağlar.

Bu yöntemde çocuk her gelişim basamağının farkındadır ve her basamakta öğrendikleri arasında olumlu bir ilişki kurulması amaçlanır. Aileyi de işin içerisine katan yöntem; ailelerin çocuklarını daha iyi tanımaları ve beraber çözüm üretebileceklerini öğretir. Çocuklarını daha iyi tanıyan aileler çocuklarının liderliğinde oluşturulan bu yöntemde, onlarla daha kolay bir şekilde iletişim sağlayıp yaşadıkları zorlukları atlatabilirler.

DIR Modeli Nedir?
DIR modeli, multidisipliner ve kapsamlı bir yöntemdir. Çocuk bütün olarak değerlendirilir ve çocuğun insanlarla olan iletişimi üzerinde durulur. İletişim esnasında çocuk kendi dünyasında olan kişiler ile bağ kurar ve gelişimi için onlarla iletişime açık bir duruma gelir.

DIR modelinin kapsamında yer alan 3 farklı gelişim ilkesi bulunur.

D (Development) Gelişimsel Bölüm

Gelişimsel bölümde altı duygusal gelişim basamağı vardır. İlk olarak çocuğun gelişim basamaklarından hangisinde yer aldığının tespit edilmesini sağlar.

Ortak ilgi – Dikkat
Bağlantı kurma
İki yönlü iletişim
Karşılıklı problem çözmeye yönelik etkileşim
Duygusal fikirler
Soyut düşünme, nedensellik
I (IndividualDifferences) Bireysel Farklılıklar Bölümü

Bireysel farklılıklar bölümünde çocuğun çevresi ve kendi bedeni üzerinden gelen uyaranlara tepkisi ölçülür. Bu tepkileri ölçümlendikten sonra da çocuğa uygun olabilecek etkili bir çalışma programı oluşturulur.

R (RelationshipBased) İlişki Temelli Bölüm
Gelişimsel ve bireysel farklılıklarda incelenen durumlar için harekete geçilen bölüm burasıdır. Aile ve eğitimci çocukta yapılan incelemeler ışığında, çocuğun fonksiyonel ve duygusal gelişiminde ilerlemeye başlar.

Hangi Durumlarda, Kimlere Uygulanabilir?
Öğrenme ve Dikkat ile İlgili Zorluklar
İletişim ve Dil ile İlgili Zorluklar
Genel Gelişim Gerilikleri
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
Floortime Yöntemi Neyi Hedefler?
Floortime farklı hedefler üzerinden hareket eder ve temelde çocuğa yönelir. Çocuk normal yaşantısı üzerinde takip edilir. Doğal durumda nasıl ilerleyeceği konusunda yol gösterilir. Burada çocuğun nasıl motive olduğu, nelerden eğlendiği veya tam tersi durumlar öğrenilir. Tedavinin başarılı ilerlemesi için bu adımlar oldukça önemlidir. Bu adımlarda çocuk ile ilgili bilgi sahibi olduktan sonra gelişmesini sağlayacak oyunlar tasarlanır ve basamak atlaması için çocuk desteklenir.

Hedefin bu aşaması tamamlandıktan sonra çocuğun çevresi ile iletişim kurması sağlanır. Çevresiyle iletişimi kopmuş çocuklar söz konusu olabilir. Bu noktada da çocuk farklı, ilgisini çekecek aktiviteler ile iletişime yöneltilir. Hedefler başarıya ulaşıp çocukla iletişime geçildikten sonra gelişmesi kolaylıkla sağlanabilir.

Yazar

“İşime, iyi buğday tohumlarını biriktirmiş ve bereketli bir parça toprak bağışlanmış bir köylü gibi başladım. Dilediğim gibi ekip biçecektim. Ama öyle olmadı. Toprağın üstündeki otları ayıkladığımda altın buldum. Otlar çok değerli bir hazineyi saklıyormuş.” “Çocuğu çalıştım. Çocuğun bana verdiklerini aldım ve onları ifade ettim. İşte Montessori Yöntemi budur.” “Çocuğa olan ilgimiz ‘ona bir şeyler öğretme’ hevesiyle değil, ama onun içinde yanan ve zeka denilen ışığın sürekli yanmasını hedefleyerek olmalıdır.” “Çocuğun bedeni, ruhun neşesi sayesinde yaşıyor.” tıpkı Maria Montessori dediği gibi çocuğu çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim.

Yorum Yaz