Eğitimde Araç – Gereç Geliştirme

Özel Gereksinimli Bireyler ve Özel Eğitim

Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylere Uygun Eğitsel Araç Gereç Geliştirme

Görsel ve İşitsel Araçlarla Duyulara Hitap Etmeli!

Öğrencilerimiz için hazırladığımız eğitim materyallerinde öğrencilerin tüm duyu organlarına hitap etmesine çok dikkat etmeliyiz. Şimdi sizlere aşağıda Roz Townsend’ın bir araştırmasından bahsetmek istiyorum.

Roz Townsend araştırmalarında okuma kanallarımızı şu şekilde sıralıyor. Bireyler;

%1 tat alarak,

%1,5 dokunarak,

%3,5 koklayarak,

%11 işiterek,

%83 görerek öğrenirler.

Kısaca;

Okuduklarımızın %10’nunu,

İşittiklerimizin %20’sini,

Gördüklerimizin %30’nu,

Hem görüp, hem işittiklerimizin %50’sini,

Söylediklerimizin %80’nini,

Davranışla beraber söylediklerimizin %90’nını hatırlarız.

Bu araştırma sonucuna göre içeriklerimizi hazırlarken sadece görsel ya da işitsel araçlar kullanmak yerine tüm duyu organlarına hitap edecek eğitim materyalleri kullanmalıyız. Öğrencilerin mümkünse bilgileri, yaparak ve yaşayarak öğrenebileceği eğitim materyalleri ile süreci desteklemeliyiz.

Yazar

“İşime, iyi buğday tohumlarını biriktirmiş ve bereketli bir parça toprak bağışlanmış bir köylü gibi başladım. Dilediğim gibi ekip biçecektim. Ama öyle olmadı. Toprağın üstündeki otları ayıkladığımda altın buldum. Otlar çok değerli bir hazineyi saklıyormuş.” “Çocuğu çalıştım. Çocuğun bana verdiklerini aldım ve onları ifade ettim. İşte Montessori Yöntemi budur.” “Çocuğa olan ilgimiz ‘ona bir şeyler öğretme’ hevesiyle değil, ama onun içinde yanan ve zeka denilen ışığın sürekli yanmasını hedefleyerek olmalıdır.” “Çocuğun bedeni, ruhun neşesi sayesinde yaşıyor.” tıpkı Maria Montessori dediği gibi çocuğu çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim.

Yorum Yaz