Hakkımızda

Uzman Pedagog -Yazar
Akademisyen
Aile Danışmanı,Çocuk ve Ergen Danışmanı
Oyun Terapisti, Duyusal oyun Terapisti
Bebek, çocuk ve ergenlerin çok boyutlu değerlendirilmesi,
Yaşam boyu Gelişimsel Bozuklukların (Otizm Spektrum Bozukluğu, DEHB, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Mental Retardasyon) psikometrik değerlendirme ve teşhis süreçleri,
Davranış ve duygusal bozukluklara dönük çok boyutlu uygulamalar,
Çocuk ve ergenlere dönük psikolojik sağlamlık programları , çözüm odaklı terapi programı uygulamaktadır.
Duygusal-sosyal , motor gelişimi ve bilişsel gelişimi desteklemeye yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Gelişen dünyada çok daha büyük perspektif ile düşündüğü zaman da multidisipliner çalışmanın hazzı ile çocuk gelişimi,okul öncesi eğitimi,psikoloji ve özel eğitim ortak alanlar çalışarak adanmışlık ruhu ile çalışmalarına devam etmektedir .
Özellikle de gelişimsel gecikmeleri olan, erken doğan bebeklerde,davranış bozuklukları olan çocuklarla çalışan ve risk altında olan çocukların gelişimlerini diğer doktorlarla ,özel eğitim rehabilitasyon merkezleri ve anaokulları ile işbirliği içerisinde gelişim takipleri yapmaktadır ve bu konuda birçok araştırma yapmaktadır. Çoğullara (ikizlerle birlikte üçüzler) danışmanlık da yapmaktadır. Bebeklerde gelişim takiplerinin pedagojik açıdan da takiplerini yapmaktadır.Doktora Özel Eğitim çalışmalarında ayrıca gelişimsel gerilik yaşayan çocuklar üzerine makaleler yazmaktadır.
Pınar KAYA DÖŞLÜ kimdir?
Çocuklarla ilgili olan serüveni ;
Kız meslek lisesi Çocuk Gelişimi Eğitimi bölümünü birincilikle bitirip ardından DGS ile Çukurova Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nden “Yüksek Onur Derecesi” ile mezun oldu. Bitirme tezini 0-6 Yaş Dönemi Çocuklarının Dil Konuşma Üzerine Olan Etkilerini İncelemesi üzerine yaptı. Lisans eğitimini Bakü Pedagoji Bölümünde tamamlayıp “Pedagog” unvanı almıştır. Yandal olarak Mersin Üniversitesi Okul öncesi öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi Eğitimi alanında öğrenimini yüksek onur derecesi ile bitirdi. Bitirme tezini Özel Gereksinime İhtiyacı Olan Ailelerin Anaokullarından Beklentileri üzerine başarı ile tamamlamıştır.
Çağ Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini gelişim alanında tamamlayarak uzmanlığını aldı.
Master tezini 3 – 6 YAŞ GRUBU OTİZMLİ VE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÇOCUKLARIN SÖZCÜK DAĞARCIĞI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ üzerine yapmıştır. Doktora Özel Eğitim bölümünde devam etmektedir. Çağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Anaokulu bulunmaktadır. Aynı zamanda Pedagojik ve Psikolojik Aile Danışmanlığı Merkezinde aktif olarak devam etmektedir.
Master döneminde Ankara Ademer Danışmanlık Merkezinden Aile Danışmanlık Eğitimini almıştır.
Ardından Kıbrıs ta eğitim alan Kaya Döşlü , Kıbrısa giderek eğitimleri sırasında orada bulunan eğitim kurumlarında gözlem yaparak çocuk yetiştirme stilleri ve aile yapılarını inceledi. Baküde Pedagoji bölümünde 2 yıl eğitim gördükten sonra çeşitli kolej ve anaokullarında ve özel eğitim merkezlerinde danışmanlık yaptı ve aynı zamanda. Halen devam etmektedir.
Yurt dışında geçerliliği kanıtlanmış, Türkiye’de geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış Türkçe PREP ile okumayı iyileştirmek ve geliştirmek için Türkçe PREP’in Adana Lisanslı uygulayıcısı olarak Akademi Disleksi den eğitimini alarak tamamlamıştır.
DIR Floor Time eğitimini almıştır ve halen devam etmektedir.
Moxo Eğitim Testi uygulamaktadır.
Deneyimsel Oyun Terapisti Eğitimine katılmıştır.
Okul öncesi dönemde Mindfullness eğitimini tamamlamıştır.

IVO-ODS Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti Uygulamacı Sertifikası Nı Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yardımcı Doçent VEYSEL AKSOY dan almıştır .
İVO-ODS içerisinde bulunan 4 değerlendirme aracı şunlardır;U-ODKL, SEDA, VODA ve
EDA. SEDA, VODA ve EDA değerlendirme araçları çocukların performansını bir örneklem
grubu ile karşılaştırmaya olanak sağlayan standardizasyon verilerine de sahiptir. Bu
seminerde bu değerlendirme araçlarının kullanım ve uygulanmasına ilişkin sertifikalanma
süreci
1) U-ODKL (Uyarlanmış Otizm Davranış Kontrol Listesi): DSM-5 de yer alan yeni tanı
ölçütleri doğrultusunda uyarlanmış olan ODKL bir çocukta OSB’nin bulunma derecesini
ortaya koymak ve çocuğun gereksinim duyduğu destek düzeyini belirlemek amacıyla
kullanılmaktadır. Aracın konuşabilen ve konuşamayan çocuklar için ayrı kesim puanları
olduğundan her türlü OSB tablosunun değerlendirilmesinde kullanımı uygundur.
2) SEDA (Sosyal Etkileşim Değerlendirme Aracı) : SEDA çocuğun sosyal etkileşim
düzeyini belirlemede kullanılan oyuna dayalı bir eğitsel değerlendirme aracıdır. Çocuk
yetişkin etkileşiminin gözleme dayalı olarak sistematik bir değerlendirmesini yaparak
çocuğun sosyal etkileşim düzeyini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Araçtan elde
edilen veriler hem çocuğun programının düzenlenmesinde hem de GOBDÖ-2 TV ve ODKL
den elde edilen tanı puanlarının performansa dayalı değerlendirilmesine katkı sağlamada
kullanılmaktadır.
3) VODA (Vocal Davranış Değerlendirme Aracı): VODA OSB de dil örneği almaya ve
çocuğun sahip olduğu dil becerilerini OSB yönünden değerlendirmede kullanılmaktadır.
VODA da tıpkı SEDA gibi çocuğun müdahale programını geliştirmede ve GOBDÖ-2 TV ve
ODKL den elde edilen tanı puanlarının performansa dayalı değerlendirilmesine katkı
sağlamada kullanılmaktadır.
4) EDA (Eğitsel Değerlendirme Aracı): EDA OSB tanısı ya da şüphesi olan çocukların alıcı
dil, ifade edici dil, beden kavramı gibi temel alanlarda bir değerlendirmesini yapmayı
sağlamaktadır. EDA aracılığıyla elde edilen bilgiler çocuğun öğrenme ortamlarında edindiği
temel becerileri test etmeye yaramakta ve programının planlamasına katkı sağlamaktadır.
Eskişehir Anadolu Üni. Prof. Dr. İbrahim Halil Diken “Eteçom “ Etkileşim Temelli Erken Müdahale Programı eğitimini başarı ile tamamladı .

Prof. İbrahim Halil Diken tarafından verilen GOBDÖ-2 Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV) eğitimini başarı ile tamamlayarak uygulama değerlendirme ve raporlama konusunda yeterlilik, yetkinlik kazanmıştır.
Eğitim hayatı boyunca Mersin Üniversitesi Yard.Doç.Dr .Emine Yılmaz Bolat ‘tan “Anne -baba eğitimi ” ni başarı ile bitirmiştir.Çukurova Üni.Tıp Fak.Dr.Murat Kalacı ‘dan insan anatomisi ve fizyolojisi ,Okan Üni.Prof.Dr Mesude Atay ‘dan “erken dönem çocuklukta gelişim alanları ,”erken çocuklukta oyun gelişimi,eğitiminlerini almıştır.Çukurova üniversitesi Dr.Ayhan Babaroğlu ‘dan “çocuk ruh sağlığı eğitimini almıştır.kıbrıs Doğu akdeniz üniversitesi “erken çocuklukta beslenme -anne çocuk sağlığı eğitim proğramlarına katılıp tamamlamıştır.

Prof. Dr. Şükrü Uğuz Psikiyatrist ten Klinik Psikoloji ;eğitİmini alarak çeşitli kültürlerde ve sosyoekonomik seviyelerde, insan hayatının, yaşam boyu gelişen ve değişen enetellektüel, duygusal, fizyolojik, biyokimyasal, psikolojik, sosyal ve davranışsal yönlerine odaklanmayı hedeflemiştir. .Malatya İnönü Üniversitesi Prof Dr. Mustafa Kılıç tan “gelişim psikolojisi , “ileri gelişim psikolojisi ” eğitimini alarak tezine bu alanda devam etmiştir. Çukuruva Üniversitesi Yard.Doç.Dr Nurcihan Kiriş ten “psikolojik testler ve uygulamalar “eğitimini alarak raporlama süreçlerini tamamlayarak bitirmiştir.

Bilişsel davranışçı terapi, Örgütsel davranış, zeka testleri, nöropsikolojik testler, terapi teknikleri, psikodrama, madde bağımlılığı, alanlarında eğitimlerimi tamamladı.Yüksek Lisans tezini özel eğitimde dil konuşma sorunları üzerine Gelişim Psikolojisi Alanında başarı ile tamamlamıştır. Ankara Danışmanlıktan 1 yıl süren Cinsel Terapi süpervizyon eğitimini başarı ile bitirmiştir.
Üniversite eğitimi ile beraber Meb onaylı Drama Eğitimini tamamladı. Prof Dr. Bünyamin Birkan ABA (Uygulamalı Davranış Analizi ) eğitiminin başlangıç düzeyini almıştır. Uluslararası Montessori derneği tarafından 6 kurdan oluşan üniversite onaylı Türkçe ve İngilizce 2 adet Sertifika ve Montessori Akademisi onaylı Hologramlı sertifika programını eğitmen Kader Keskin önderliğinde tamamlamıştır.
KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde 1 yıl süreli ‘Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi’ni başarıyla bitirdi.
Mersin yaşam psikoloji Dr.Atanur Akar PSİKOLOJİK SAĞLAMLILIK eğitim programı uygulayıcı eğitimi almıştır.

Eğitimleri sırasında
Mezuniyetinin ardından eğitim ve sağlık sektöründe görev yaptı. Aile tutumları, çocuklarda davranış değiştirme ve problem davranışlar, çocuklarda cinsel eğitim gibi konularda uzmanlaşan KAYA DÖŞLÜ, çocuk ve aile danışmanlığı, anne-baba eğitimleri ve atölye çalışmaları, problem davranışlar, gelişimsel tarama ve takibi, cinsel kimlik kazanımı, çocuklarda anksiyete, kaygı ve korkular, yaratıcı drama ile öğretim ve eğitim danışmanlığı, dil konuşma ve beceri gelişimi, oyun terapisi üzerine çalışmalarını devam ettiriyor. Yaşamın üçgeninde var olan gelişim, psikoloji ve sosyoloji alanında eğitimlerini bütünleştirmek için yoğun bir eğitim hayatı içinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümü eğitimine devam etmektedir.
İlk günden itibaren gizlilik temel ilkem olup, insan odaklılık, profesyonellik, bilimsellik, özgünlük, esneklik ve etik ilkelere duyarlılık vazgeçemeyeceğim değerlerimdir.

Şu anda Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim alanında Doktora eğitimine devam eden KAYA DÖŞLÜ mutlu anne-baba/mutlu çocuk diyerek ülkemizde nesilden nesle aktarılan tutumlarımız ve değişen davranışlarımızı inceleyerek çocukların sağlıklı birey olarak yetiştirilmesinde anne-babalara ışık tutuyor.
Bununla birlikte çalışmalarını 6 yıldır özel eğitim kurumlarında da sürdürmektedir. Aynı zamanda PINAR KAYA GELİŞİMSEL VE PEDAGOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİNDE görevine devam etmektedir.
İnsanın iyi, kötü ve şifacı olan üç ruh taşıdığına ve hangi ruhu beslerse onun serpilip insanı ve hayatını kapsayıp yönettiğine inanır.
Hayata olan inancı ve bağını güçlendiren üç şey yapar:
1. Eşi, ailesi, arkadaşları ve öğrencileriyle bolca zaman geçirmek,
2. Çok çalışıp üretmek,
3. Seyahat etmek: “Dünyayı gördüğün kadar tanır, insanları da tanıdığın kadar görürsün…’
UZMANLIK ALANLARI
Psiko-eğitimsel Müdahale Hizmetleri
Erken Dönem Gelişimsel Bozukluk Uzmanı
ÖZEL EĞİTİMDE DRAMA
ABA EĞİTİMİ

TERAPEDİA EĞİTİM -DUYU BÜTÜNLEME EĞİTİMİ
OYUN TERAPİSTİ
MONTESSORİ EĞİTİMCİSİ
WALDORFF EĞİTİM UYGULAYICISI
ÇOCUK TESTLERİ UYGULAYICISI (Adım Psikoloji)

Gelişimsel Tarama Testleri

PEP-R, PECS, M-CHAT, DENVER II
Gelişimsel Oyun Terapisi (Developmental Play Therapy)
– Theraplay Oyun Therapisi (Theraplay)
– Theraplay Grup Çalışması (Group Theraplay)
– Dışa Vurumcu Oyun Terapi Yöntemleri (Expressive Play Therapy)
1- Sanat Terapisi (Art Therapy)
2- Kum Tepsisi Terapisi (Sand Tray Therapy)
3- Kukla Terapisi (Puppet Interview)
– Kısa Süreli Oyun Terapisi (Short Term Play Therapy)
– Özel Çocuklarla Oyun Terapisi Yöntemleri (Play Therapy with Children with Special Problems)
1. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozuklu (DEHB) olan Çocuklarla (Play Therapy with ADHD)
2. Karşıt Gelme Bozukluğu (KGB) olan Çocuklarla Oyun Terapisi (Play Therapy with OD)
3. Taciz Yaşamış Çocuklarla (Play Therapy with Abused Children)
4. Anne-babası Boşanmış Çocuklarla (Play Therapy of Children with Divorced Parents) Oyun Terapisi
– Aile Terapisi (Family Therapy)
ÇOCUKLARDA DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME
ERKEN DÖNEM ÇOCUKLARDA CİNSEL KİMLİK KAZANIMI
0-6 YAŞ ÇOCUK GELİŞİM VE PSİKOLOJİK DESTEK
AİLE VE ÇOCUK DANIŞMANLIĞI
PROBLEM DAVRANIŞ İLE BAŞ ETME
GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME
YAPTIĞI ÇALIŞMALAR
Çocuklarda Cinsel Eğitim Atölye Çalışmaları
Çocuklarda Yaratıcı Drama Atölyeleri
Anne-Baba “Çocuğumuza Cinsel Eğitimi Nasıl Vermeliyiz?” Atölye Çalışması
Hikâye Kitaplarına Pedagojik Danışmanlık
Eğitici Oyuncak ve Materyal Tasarımı
Aile ve Eğitimci Seminerleri
Çocuklarda Özel Çalışma Grupları
Denver II Gelişim Ölçeği Programı,
PEP-R Psiko Eğitimsel Profil Ölçeği Tarama Testi
Çocuk Çizimleri Projektif Değerlendirmesi Eğitimi

Yazılı basın:
Radikal blog
Otizmli çocukların eğitim hakkı
Down sendromlu çocuğu olan ailelere öneriler…
Otizm nedir, otizme ne sebep olur ve tipik belirtileri nelerdir?
Özel eğitime muhtaç çocuğu olan ailelere öneriler
Otizm davranışları nasıl etkiler?
Okul öncesinde aile katılımının önemi
Uluslararası Bildiriler ve Katıldığı Seminerler
-Ankara Başkent üniversitesi okul öncesi eğitim kongresine katıldı .
İzmir Üniversitesi orff çalışmaları ve müzik eğitimine katıldı.
Ankara Başkent Üniversitesi’nde; “Özel Eğitime Sahip Ailelerin Anaokullarından Beklentileri” adlı bildiriyi sundu.
Doğu Akdeniz Üniversitesi “Çocuk Hakları Eğitimi”ne katıldı.
Adana Shçek aile eğitimini başarıyla tamamladı.
– İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen Eğitim Psikolojisi Sempozyumuna katıldı.
-Marmara Üniversitesi ve TODEV işbirliğiyle düzenlen 3. İstanbul Otizm Eğitim Günleri Seminerine katıldı.
-Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen “Kariyerin Küçük Adımları Okul Öncesi Döneminin Çocuğun Gelişimine ve Geleceğine Katkıları” konferansına katıldı.,
Psikolojik Değerlendirme ve Test Eğitimleri
-Anne-Baba-Çocuk ilişkisini değerlendirmek için kullanılan MEM (Marschak Etkileşim Metodu) Eğitimi, Theraplay® ve Oyun Terapisti, Marlo L.-R. Winstead, RPT/S’den almıştır.

Luisa Düss Psikanalitik Öykü Testi eğitimi sertifikasını aldı.

Peabody Resim Kelime Testi,
Metropolitan Okul Olgunluk Testi,
Bender Gestalt Görsel-Motor Algı Testi,
Burdon Dikkat Testi,
Gesell Gelişim Testi,
AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri,
Porteus Labirentleri Zeka Testi,
Good Enough Testi,
Draw a Person Testi,
Catell 2A Zeka Testi,
Benton Görsel Bellek Testi,
Foristig Gelişimsel-Görsel Algı Testi
uygulayıcı eğitimlerini aldı.
Psikolojı derneğinden kişilik psikolojısı eğitimini aldı.
Refloksoloji eğitimini başarıyla tamamladı.