Hizmetlerimiz

profesyonel yaşam koçluğu

Birey yaşam yolculuğunda kendini tanıma, değerlerini bilme ve hedeflerini gerçekleştirme üzerine sayamayacağımız birçok kavramla tanışır. Bu yolculuğu yaparken zamanı kazanmak, hedeflerini akıllıca gerçekleştirmek ve kendi değerini bilmek ister. Konu her ne olursa olsun çözümler ararken karmaşık hale geldiğin de, nereden başlayacağını bilmediğin de bir rehbere ihtiyaç duyar. Yaşam Koçu, bireyin değişim ve dönüşümlere kendi isteği doğrultusun da yapacağı bu yolculukta yönünü daha iyi görmesini ve hedeflerine kolaylıkla ulaşmasını sağlar. Tabi bu yolculuk, bilimsel bilgilere dayanır, sistematik bir biçimde doğru halkaları birbirine bağlayarak anlamalı, birey için bir zincir oluşturulması ile gerçekleştirilir. Yaşam sürecin de olumsuz düşünce kalıplarımız birden olmamıştır. Düzenli ve süreklilik esasına bağlı olarak bu düşünce kalıplarını değiştirerek amaçlanan hedeflere ulaştırılır.

Yaşam Koçu, koçluk hizmeti alan kişiye tekâmülüne ulaşması için kişinin kendini keşfetmesini sağlar. İletişim becerilerini arttırmasını, bu süreçte özgüvenini yükseltmesini, değerlerini öğrenmesini, akıllı hedefler belirlemesini ve uygulama aşamasında var olan gücü kendinde bulmasını sağlayan, empatik, objektif ve güvenilir kişidir.

Hangi konularda koçluk alabilirim?
Yaşam koçluğu adından da anlaşılacağı gibi yelpazesi çok geniş olan bir kavramdır. Koçluk hizmetleri almak isteyen kişi, koç tarafından değerlendirilir, önemliler ve aciller sıralaması yapılır, buna göre de koçluk hizmeti verilmeye başlanır.

Yaşam koçu hizmetinin ücreti nedir?
Koç, koçluk hizmeti alan kişi ile ön görüşme yapar. Koç ve koçluk alan kişi, kabul ettiği durumda hizmet sözleşmesi imzalar. Koçluk hizmeti alan kişiye, tüm çalışma, görüşme ve uygulamalarla ilgili detaylı bilgiler verilir. Görüşme süreçleri randevulu, düzenli ve haftalık görüşmeler şeklinde yapılır. Ücret, ilk görüşmede koçluk hizmeti alan kişiye bildirilir.

Koçluk Hizmetleri;

Kişinin değerlendirilmesi
Kişiye değerler testinin yapılması
Öz saygı, öz sevgi, öz güven, öz şefkat gibi farkındalıklarını sağlama
Potansiyelinin farkına varmasını sağlama
Kişinin yaşam amacını keşfetmesi
Kişinin hedeflerinin belirlenmesi
Hedefler için stratejinin belirlenmesi
Dikkat toparlama ve odaklanma
Zamanı yönetme
Kaygıyı kontrol altına alma
Stres ve öfke kontrolünü sağlama
Motivasyonu yükseltme
Yeni olumlu beceriler kazandırma
Etkili iletişim becerileri kazandırma
Beden dili kullanma vs.

Kişisel Gelişim Danışmanlığı

Her kişi benzersiz bir bireydir ve kendi potansiyeli ile doğar. Fiziksel olduğu kadar nitelik olarak da gelişmeye devam eder. Kişinin bu gelişim yolculuğuna çıkması için kendini tanıması, yaşamında neleri istediğini bilmesi ve potansiyellerinin farkına varması gerekir. Farkına varan kişinin bu gelişim yolculuğuna hazır olduğunu gösterir. Artık, attığı adımla kendisi için değişim ve dönüşümü başlatmış olur.

Kişisel gelişiminiz için;

Ben Kimim?
Yaşamımda değişim nasıl yapabilirim?
Etkili İletişim nasıl kurabilirim?
Motivasyonumu nasıl sağlarım?
Değerlerim nedir?
Hedeflerimi nasıl gerçekleştiririm?
Zamanımı nasıl yönetirim?
Sosyal olma becerisi nasıl kazanırım? Vb.

CİNSEL DANIŞMANLIK

Cinsellikle ilgili bilgilerin artırılması, yanlış bilgilerin ve inançların (cinsel mitler) düzeltilmesi, ileride oluşabilecek sorunlar ile ilgili bilinçlendirme yapılmasına cinsel danışmanlık ve rehberlik denir.

Bireylerin cinsellik alanında duygusal – davranışsal sorunlarının farkına varmasını sağlar, cinsel ve ruh sağlıklarının gelişmesini, korunmasını amaçlar.

Cinsel çatışmaları çözümleyen, bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri azaltan, çiftler arasındaki ilişkileri iyileştirip olgunlaştıran tüm teknik ve yöntemlerle cinsel danışmanlık yapılır.

 

ÇOCUK GELİŞİM DEĞERLENDİRME VE TAKİBİ:

Bebekler ve çocuklar her an değişim ve gelişim içindedir. Bedensel, zihinsel ve bilişsel gelişim aralıksız devam eder. Ancak “büyümek” olarak adlandırılan bu benzersiz süreç kendiliğinden devam etmiyorsa, eğer gelişimin hızında veya niteliklerinde yaşıtlara göre farklılıklar varsa çocuğun bir uzman tarafından yakından takip edilmesi ve gerekirse “erken müdahale” başlatılması önem taşır.

Bazen yaramazlık gibi görünen ama aslında doğru destekle çözülecek “basit” zorluklar söz konusu olabilir. Bazen de kolayca gözlemlenebilen, diğer çocuklarla birlikte öğrenip onlarla kaynaşmasını engelleyen, günlük hayatını zorlaştıran daha ciddi durumlar…

Bize başvuran her çocuğun durumunu, Türkiye’de ve uluslararası alanda kabul görmüş bilimsel yöntemleri kullanarak ayrıntılı değerlendiriyoruz. Bir uzman hekim tarafından yönlendirilmişse tanısını da değerlendirmeye dahil ediyor ve ayrıntılı durum değerlendirmesini ailesi ile paylaşarak sadece ona özel eğitim programını belirliyoruz.

Aile, öğretmen ve diğer paydaşlarla yakın işbirliği içinde uyguladığımız bu eğitim programlarımız hakkında sizi aramamızı ve bilgi aktarmamızı tercih ederseniz lütfen İletişim sayfamızı ziyaret ediniz.

FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMLER

Farklı gelişen çocukların gelişimine destek olmak, merkezimize başvuran her çocuğun ulaşabileceği en yüksek potansiyelini başarabilmesi için ona ihtiyacı olabilecek her türlü terapi ve eğitimi aynı çatı altında, bütüncül Pınar Kaya Gelişimsel  Terapi Metodu çerçevesinde, uzmanlık, 12 yıllık deneyim ve  özenle en yüksek kalitede sunuyoruz.

Pınar kaya gelişimsel Terapi Metodu, yurtdışında katıldığımız birbirinden farklı konulardaki eğitimlerin sağladığı farkındalığı ve en güncel klinik uygulamalar konusundaki bilimsel bilgileri, Türkiye’deki deneyim ve birikimimiz ile harmanlamamız sayesinde ortaya çıktı.

Çocukların gelişimsel öykülerini ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurup her çocuğun tanısına ve ihtiyacına yönelik kısa/uzun dönemli hedefler belirliyor, sadece ona özel bütüncül bireysel ve/veya grup eğitim programını hazırlıyor ve istikrarlı biçimde uygulayarak bu hedefleri gerçekleştiriyoruz.

GÜNLÜK YAŞAMDA DANIŞMANLIK VE DESTEKLER

Eğitimlerin çocuğun tüm hayatını kapsaması ve tutarlı şekilde uygulanarak daha kolay içselleştirilmesi amacıyla çocukla iletişimde olan tüm yetişkinlerin ve onun gün içinde zaman geçirdiği tüm ortamların gözden geçirilip tüm paydaşların bilgi ve önerilerle desteklenmesi gerekir. Ev konsültasyonunda terapistlerimiz, çocuğu kendi doğal ortamında gözlemleyerek evde yaşanan zorlukları ve özbakım becerileri (giyinme, tuvalet…) gibi desteklenmesi gereken alanları belirler. Ev konsültasyonu sırasında ebeveyn ile çalışarak, çocuğu evde daha iyi destekleyebilmek için gereken terapötik aktiviteleri geliştirir ve çevresel adaptasyonları sağlarız.

Okul konsültasyonunda merkezimizden bir terapist, çocuğu okul ortamında gözlemleyerek, öğretmen ve çocukla iletişim kuran diğer okul görevlileri ile eğitim-öğrenim performansı hakkında görüşür. Öğretmen ile işbirliği içerisinde sınıfta yapılabilecek adaptasyonları ve gün boyunca uygulanabilecek duyusal aktivite imkânlarını araştırır ve sunar.

Aile merkezli psikososyal destek hizmetimiz kapsamında duyusal hassasiyetleri olan çocuklara, bu hassasiyetleri bire bir yaşamak/idare etmek zorunda olan aile üyelerine ve akranlara pratik eğitimler verir, böylelikle onların gerekli becerileri geliştirmelerine yardımcı oluruz.

Her çocuğun gelişimine, bireysel farklılıklarına, eğitim ihtiyaçlarına ve yaşadığı zorluklara göre, onun vakası için özel bir yoğunlaştırılmış program hazırlamak ve uygulamak için faydalandığımız bütüncül bir terapi ve eğitim yöntemidir.

Her tür eğitim ve terapide olduğu gibi Pınar Kaya Gelişimsel  Terapi Metodu’nun uygulanmasında da devamlılık, tutarlılık ve yeterince yoğunlaştırılmış, düzenli bir programın planlanıp hayata geçirilmesi başarı oranlarını artırmak için önem taşımaktadır.

Öğrencilerimizin ihtiyaç duyabileceği fizyoterapi / duyusal oyun terapisi, bireysel özel eğitim, davranış geliştirme,davranış düzenleme,grup eğitimleri, konuşma terapisi, yeme-yutma terapisi vb. tüm hizmetleri aynı çatı altında toplayarak programlarını kolayca takip edebilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.

Pınar Kaya Gelişimsel Terapi Metodu içinde yer alan terapi ve eğitim yöntemlerinden bazıları:

 1. Duyusal oyun Terapisi
 2. AKIL ZEKA OYUNLARI
 3. DRAMA EĞİTİMİ
 4. Oyun Terapisi
 5. Bilgisayar Temelli Fonksiyon Eğitimi
 6. Oral-Motor Uygulamalar
 7. REFLEKSOLOJİ
 8. BEBEK REFLEKSOLOJİ
 9. ÖZEL ÇOCUK OYUN TERAPİSİ
 10. UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ PROGRAMI
 11. SOSYAL BECERİ KAZANIMI TEMELLİ EĞİTİM PROGRAMI
 12. ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİMSEL TERAPİ
 13. ABA (UDA): Uygulamalı Davranış Analizi
 14. Etkinlik Temelli Öğretim
 15. Yanlışsız Öğretim Yöntemleri
 16. Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı
 17. PSİKOLOJİK SAĞLAMLILIK EĞİTİM PROĞRAMI
 18. AİLE EĞİTİM PROĞRAMI
 19. DENWER GELİŞİM TESTİ (AYLIK GELİŞİM TAKİP ETME PROGRAMI)
 20. OTİZM GELİŞİM ÇALIŞMALARI
 21. “Baby Sense” Bebek Gelişim Takip Programı
 22. Psiko eğitsel grup çalışmaları

 

UYARAN EKSİKLİĞİ ÇALIŞMALARI

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÇALIŞMA PROĞRAMI

Çocuğu yönlendiren uzman, aile ve okul / öğretmenler ile yakın işbirliği içinde uyguladığımız PINAR KAYA GELİŞİMSEL Terapi Metodu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Dikkat, Odaklanma ve Hızlı Okuma Kursu

ZEKA TESTLERİ

Ψ CATELL 2-A ZEKA TESTİ:

7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.

Ψ CATELL 3-A ZEKA TESTİ:

Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zeka testidir.

Ψ GESSEL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ:

2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.

Ψ GOODENOUGH HARRIS BİR İNSAN ÇİZ TESTİ:

Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir.

Ψ PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ:

2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.

Ψ METROPOLITAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ:

5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen bir okul olgunluk testidir.

Ψ FROSTIG GELİŞİMSEL-GÖRSEL ALGI TESTİ:

Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklar başta olmak üzere uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını da ölçen bir okul olgunluk testidir.

Ψ BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ:

8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

Ψ AGTE ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ:

0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimin normal mi yoksa yaşıtlarına göre geri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir.

Ψ PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ:

Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir.

Ψ BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ:

Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır.

Çocuk Hizmetleri Kategorileri

Geç Konuşma

DEHB

Okul Korkusu

Kıskançlık

Uyku Bozukluğu

Yemek Yeme(me) Alışkanlığı

Yalan Söyleme

Öfke Nöbetleri

Saldırganlık

İnatçılık

Çekingenlik

Parmak Emme

Tırnak Kemirme / Yeme

Çalma Davranışı

Enürezis(Alt Islatma)

Enkoprezis(Dışkı Kaçırma)

Tik Bozukluğu