Pınar Kaya Gelişimsel Terapi Metodu, her çocuğun gelişimine, bireysel farklılıklarına, eğitim ihtiyaçlarına ve yaşadığı zorluklara göre, onun vakası için özel bir yoğunlaştırılmış program hazırlamak ve uygulamak için faydalandığımız bütüncül bir terapi ve eğitim yöntemidir.

Pınar Kaya Gelişim Akademi- Çocuk Merkezi kurucuları ve eğitimcileri tarafından geliştirilmiş olup on iki yıldır dünyanın dört köşesinde katıldığımız birbirinden farklı konulardaki eğitimlerin sağladığı farkındalığı ve en güncel klinik uygulamalar konusundaki bilimsel bilgileri, Pınar Kaya ailesi olarak Türkiye’deki deneyim ve birikimimiz ile harmanlamamız sayesinde ortaya çıkmıştır.

Her tür eğitim ve terapide olduğu gibi Pınar Kaya Gelişimsel Terapi Metodu’nun uygulanmasında da devamlılık, tutarlılık ve yeterince yoğunlaştırılmış, düzenli bir programın planlanıp hayata geçirilmesi başarı oranlarını artırmak için önem taşımaktadır.

Her çocuğun gelişimine uygun bireysel farklılıklara önem vererek bütüncül program uygulanır.

Yazar

“İşime, iyi buğday tohumlarını biriktirmiş ve bereketli bir parça toprak bağışlanmış bir köylü gibi başladım. Dilediğim gibi ekip biçecektim. Ama öyle olmadı. Toprağın üstündeki otları ayıkladığımda altın buldum. Otlar çok değerli bir hazineyi saklıyormuş.” “Çocuğu çalıştım. Çocuğun bana verdiklerini aldım ve onları ifade ettim. İşte Montessori Yöntemi budur.” “Çocuğa olan ilgimiz ‘ona bir şeyler öğretme’ hevesiyle değil, ama onun içinde yanan ve zeka denilen ışığın sürekli yanmasını hedefleyerek olmalıdır.” “Çocuğun bedeni, ruhun neşesi sayesinde yaşıyor.” tıpkı Maria Montessori dediği gibi çocuğu çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim.

Yorum Yaz