Yoğun bir programımın içinden kendimle bağlantı kurup ,bağlantımı önemsediğim ,yeni duyduğum ve dahil olmayı gönülden istediğim bir serüvenden bahsetmek istiyorum .

Şiddetsiz İletişim,

kendi değerlerimizden ödün vermeden karşımızdakini empati ile anlamaya,

karşımızdakini suçlamadan gerçek duygu ve ihtiyaçlarımızı açık yürekli bir dürüstlükle ifade etmeye odaklamaya yardım ederek,

ilişkilerimizin niteliğini temelinden düzeltmemize katkıda bulunur.

Şiddetsiz İletişim, bunu, dört unsurun yardımıyla gerçekleştirir:

Yargılarımızdan bağımsız GÖZLEM yapmak;

Doğrudan yüreğimizdeki DUYGUları fark etmek;

Değer ve özlemlerimizi ifade ederek İHTİYAÇlarımızı dile getirmek;

Net ve olumlu eylem dilinde ifade ettiğimiz RİCAlarda bulunmak.

Şiddetsiz İletişim, anlaşmazlık içindeki bütün tarafları empati ile can-ı gönülden dinleyerek anlama, bu yoldan bağlantı kurarak işbirliği zemini yaratma ve herkesin ihtiyacının gözetildiği ortak çözümler üretme sanatıdır.

Şiddetsiz İletişim özel ilişkilerden çalışma ortamına, sağlık ve sosyal hizmetler alanından polislere, hapishane çalışanları ve tutuklulara, okul ve eğitimden toplumsal dönüşüm örgütlenmelerine kadar çeşitli alanlardaki uygulamaları ile çatışmaları dönüştürmenin, ilişkilerimizi sağlığa kavuşturmanın ve barışın yolunu açar.

Şiddetsiz İletişim yeni hiçbir şey içermez. Yüreğimizde şiddetin olmadığı doğal şefkat durumunu ifade eden tarihsel şiddetsizlik prensiplerine dayanır. Şiddetsiz İletişim, içgüdüsel olarak zaten hep bildiğimiz, insanlarla hakiki bağlar kurmanın güzelliğini hatırlamamıza aracı olur. Biçimi basit olmakla birlikte, son derece dönüştürücü bir güce sahiptir.
Kullanıldığı Alanlar ve Yararları
Aile ve Ebeveynlik

Aile kavgalarını ve kardeşler arası rekabeti azaltmak, iktidar kavgalarından güven ve işbirliğine doğru hareket etmek,

Koşulsuz sevgiye olanak sağlayacak nitelikte bağlar yaratmak,

Çocukların özerkliğini koruyup beslemek,

Birinin diğeri üzerinde güç kullanması yerine birlikte güç kullanma stratejilerine yönelmek.

Kişisel İlişkiler

Duygusal bağlarınızı derinleştirmek,

Yargı ve eleştirileri anlamak ve bağa dönüştürmek,

Birini dinlerken onu gerçekten duyabilmek,

İstediğini daha sık ve talep, suçlama, utandırma kullanmadan elde etmek,

Her ne deniyor, her ne yapılıyorsa bunun arkasındaki ihtiyacı duyabilmek, görebilmek.

Kişisel Gelişim ve Ruhsal Şifa

Utanç ve depresyonu kişisel yetkinliğe dönüştürmek,

Geçmiş acılara şifa bulmak, esenliğe kavuşmak, iyileşmek,

Sağlıksız alışkanlıkları dönüştürmek,

Kendi tercihlerimize ve ihtiyaçlarımıza sadık kalmak,

Şartlanmalar, otomatik davranışlar ve alışkanlıklardan kurtulup seçerek eyleme geçme özgürlüğüne kavuşmak.

Öfke Yönetimi

Pişmanlık duyacağınız davranışlara yol açmadan öfkeyi dönüştürmek,

Öfkenizin gerisindeki ihtiyaçları keşfetmek,

Sizi ya da ötekileri tetikleyenin kıymetini bilmeyi öğrenmek,

Öfkenizi diğerleri ile bağ kurmamızı sağlayacak şekilde ifade etmek,

Herkese tatmin edici gelecek çözümler üretmek.

Manevi Değerler

Eyleminizle manevi değerlerinizin uyum içinde olmasını sağlamak,

İçinizdeki düşman resimlerini ve ahlak yargılarınızı dönüştürmek,

Şiddet üreten kültürel önyargılarınızı aşmak,

Başkalarına şefkat duyabilmek için önce kendi ihtiyaçlarınıza özen göstermek yani kendinizle iyi bağ içinde olmak, özünüzü bilmek.

Eğitim ve Okullar

Bütün öğrencilerin bireysel potansiyelini en üst düzeye yükseltmek,

Öğrencinin ilgisini, işi ve çalışmasıyla bağını güçlendirmek,

Derslikte güvenlik, güvenilirlik ve bağları geliştirmek,

Derslikte verimlilik ve işbirliğini geliştirmek,

Öğretmen-öğrenci, öğretmen-ana baba ilişkilerini güçlendirmek.

İş İlişkileri

Çalışanların moralini ve bağlılığını kuvvetlendirmek,

İşyerindeki anlaşmazlıkları hızla ve etkin biçimde çözümlemek,

Büro stresini ve bundan kaynaklanan iş kaybını azaltmak,

Çalışanların potansiyelini en üst düzeye yükseltmek,

Müşteri ihtiyaçlarını daha etkin duymak ve dile getirmek,

Çalışanlara kişisel büyümeyi destekleyen değerlendirmeler sunmak. ​

Anlaşmazlıklara Çare Bulmak

Kişisel veya kamusal, yerel veya uluslararası düzeyde anlaşmazlıklara barışçıl çözümler üretme,

Anlaşmazlığın özüne ulaşmak ve hızlı tartışmak,

İşbirliği ortamı oluşturmak,

İnsanların gerçekten duyulduğunu hissedeceği biçimde dinlemek,

Eleştiri ve suçlamaları şefkatli bağa dönüştürmek,

Gelecek acı ve yanlış anlaşılmalardan korunmak.

Örgütsel Verimlilik

Takım çalışmasını, morali ve verimliliği geliştirmek,

Toplantıların üretkenliğini yükseltmek,

Hizmetinizin veya ürününüzün niteliğini azamiye çıkarmak,

Kuruluşunuzun sosyal çevrenize katkısını azamiye çıkarmak.​

Yazar

“İşime, iyi buğday tohumlarını biriktirmiş ve bereketli bir parça toprak bağışlanmış bir köylü gibi başladım. Dilediğim gibi ekip biçecektim. Ama öyle olmadı. Toprağın üstündeki otları ayıkladığımda altın buldum. Otlar çok değerli bir hazineyi saklıyormuş.” “Çocuğu çalıştım. Çocuğun bana verdiklerini aldım ve onları ifade ettim. İşte Montessori Yöntemi budur.” “Çocuğa olan ilgimiz ‘ona bir şeyler öğretme’ hevesiyle değil, ama onun içinde yanan ve zeka denilen ışığın sürekli yanmasını hedefleyerek olmalıdır.” “Çocuğun bedeni, ruhun neşesi sayesinde yaşıyor.” tıpkı Maria Montessori dediği gibi çocuğu çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim.

Yorum Yaz